400 years from the Majesty of Rudolf II.

Posted by ShrikantModh | 7:55 AM | | 0 comments »

cz17

Title: 400 years from the Majesty of Rudolf II.
Date of Issue: 17 June 2009
Country: Czech Republic
Denominations: 26 CZK

Majestät guaranteeing religious freedom issued by the Emperor and Czech King Rudolf II. 9. 9. ?ervence 1609. July 1609. Byl výsledkem politiky ?eských nekatolických stav?, které prosadily zásadu, že víra je darem Božím a nem?že být proto nikomu vnucována. It was the result of policies of Czech nekatolických states that enforce the principle that faith is a gift of God and therefore can not be imposed to anyone. Tato zásada byla uznána již v kutnohorském náboženském míru z r. 1485, pak p?esn?ji vyjád?ena v jednání o ?eské konfesi r. 1575 a uzákon?na Majestátem Rudolfa II.

Fore More Detail visit www.philatelynews.com

If You Liked The Posts Say It In comments !!!

0 comments

Blog Widget by LinkWithin